Organisaties

De Leider in Jou!

Haal het beste uit uw medewerkers in 6 maanden

Inspirerend persoonlijk leiderschap

voor optimale groei in organisaties

Een topfit team

Het succes van uw organisatie valt en staat met de motivatie van uw medewerkers. Zij hebben met passie gekozen om in uw organisatie te werken en willen van belang zijn voor andere mensen, voor het bedrijf, en voor zichzelf. In een snel veranderende wereld geen gemakkelijke opgave.

Om medewerkers een inspirerende werkomgeving te bieden waarin ze kunnen floreren, heeft uw organisatie geïnspireerde mensen nodig. Een topfit team. Medewerkers die de leider in zichzelf vinden en anderen kunnen stimuleren te doen waar ze goed in zijn.

Regie over persoonlijk en professioneel leven

Zijn de mensen in uw organisatie toe aan reflectie op hun eigen waarden en hun functioneren? Gunt u uw medewerkers meer regie over hun persoonlijke en professionele leven?

Ons blended learning programma De Leider in Jou! biedt kennis, advies en uitdagingen in een intensief traject van 6 maanden met zes online modules en drie live events. Op een gevarieerde, persoonlijke manier krijgen zij de tools die hen in staat stellen om te groeien. We nemen vanuit meerdere invalshoeken hun persoonlijk leiderschap onder de loep. We creëren een omgeving, waarin leren door ervaring centraal staat.

Leiderschapsprofiel benutten

De combinatie van ervaringsleer, theorie, praktische tools, opdrachten en intervisie is het belangrijkste handvat dat uw medewerkers bewust maakt van al hun mogelijkheden. Zo leren ze hun eigen leiderschapsprofiel kennen en hoe ze dat maximaal kunnen benutten in uw organisatie.

Plezier in het werk, succes en goede work-life balance zijn slechts enkele resultaten in dit traject. Goed voor hen en goed voor de organisatie.

‘De online modules en de fysieke bijeenkomsten versterken elkaar. Zo wordt theorie aan persoonlijke voorbeelden gekoppeld, zodat ik er direct mee aan de slag kan. Ook door de vele concrete handvatten die tijdens de training worden gedeeld!’

John Komen, projectleider Luckt

De 6 modules in vogelvlucht

forum

Module 1. Communicatie

Herkent u verschillende type mensen in uw organisatie, die elkaar soms goed en soms juist helemaal niet begrijpen? Inzicht in communicatiestrategieën en stijlen zorgt voor dieper begrip van interacties met elkaar. Voor meer energie, werkgeluk en resultaten.

Module 2. Vertrouwen

Vertrouwen is de basis in elke succesvolle relatie. Het gaat over de mate waarin uw medewerkers hun eigen belang weten af te wegen tegen het bredere belang. Over de noodzaak van een goede vertrouwensband op de werkvloer. Over kwetsbaar durven opstellen en groeien door zelfvertrouwen.

Module 3. Conflictmanagement

Iedereen heeft wel eens conflicten op de werkvloer, direct of indirect. Verschillende conflictstijlen herkennen en inzetten om positieve resultaten te behalen, zorgt voor een betere werkomgeving in de organisatie.

Module 4. Openheid

We trainen uw werknemers om miscommunicatie te voorkomen, roddelcultuur te elimineren, vaardiger te worden in lastige situaties en om hun eigen verwachtingen, en die van anderen, te managen.

Module 5. Verantwoordelijkheid

Door 360 graden feedback leren uw medewerkers hoe anderen hen ervaren in werk- en privésituaties. Die inzichten leren ze vertalen in de interactie met anderen. En ze ervaren waarom een helder concept van verantwoordelijkheid en eigenaarschap noodzakelijk is voor een goede samenwerking.

Module 6. Resultaat

Hoe behaalt uw organisatie de doelen die zijn vastgesteld? Doordat de doelen van mede­werkers in lijn liggen met de organisatie­doelen. Uw medewerkers leren het stellen van duidelijke en haalbare doelen en hoe die samenhangen met de groei van de organisatie, hun eigen effectiviteit en de effectiviteit met samenwerkingspartners.

Wat betekent onze aanpak voor uw medewerkers en voor uw organisatie?

Neem contact op voor meer informatie.

Klik hier voor praktische informatie over het programma De Leider in Jou!