Conflict is niets meer en niets minder dan een verschil van mening over een bepaald feitelijk onderwerp. Het conflict zit niet in het feitelijke onderwerp zelf, als wel in de mening die de strijdende partijen over dat onderwerp hebben. Hoe verder die uiteen lopen hoe groter het conflict kan worden.

Conflicten elegant oplossen – 6 tips

Psychologen zijn het erover eens: conflicten moeten uitgevochten worden. De vraag is alleen: hoe? Je kunt je tijdens een conflict op 6 verschillende manieren gedragen:

1. Vluchten

Vluchten is niets anders dan vermijden. En dat betekent dat het conflict niet uitgevochten wordt. De situatie blijft onveranderd. We kunnen er van uitgaan dat geen van beide partijen daar voordeel van heeft, dit is een ‘verliezer-verliezer’ situatie.

2. De strijd aangaan

Wie bij een conflict de aanval kiest, heeft slechts één ding voor ogen: winnen. Winnen alleen is meestal niet genoeg, er moet ook altijd iemand verliezen. Het gaat erom de tegenstander te onderdrukken en uit te schakelen. Wie strijdt wil de eigen belangen doordrijven ondanks tegengas van de ander. Er ontstaat een ‘winnaar-verliezer’ situatie.

3. Opgeven

Wie in een conflict opgeeft lost het probleem op door te zwichten voor de ander. De persoon die opgeeft verliest ten behoeve van de winst van de ander. Een ‘verliezer-winnaar’ situatie.

We falen niet door de nederlagen die we lijden, maar door de discussies die we niet voeren.

....

4. De verantwoordelijkheid ontlopen

Wie niet van conflicten houdt, kan de beslissing delegeren. Daarmee draag je de confrontatie over aan een andere persoon of instantie, meestal een leidinggevende. Deze lost het conflict voor je op maar het hoeft niet altijd een eerlijk oordeel te zijn en het zal ook niet altijd in jouw belang zijn. Het risico bestaat dat beide conflictpartijen verliezen, een ‘verliezer-verliezer’ situatie dus.

5. Een compromis sluiten

Op het kruispunt van de eerder genoemde strategieën ligt het compromis. Dit kan voor beide partijen een redelijke oplossing zijn. Het bekende ‘poldermodel’, vaak hebben beide partijen het idee dat dit niet de best mogelijke oplossing is, maar accepteren de oplossing als het hoogst haalbare voor dit moment. Beide partijen zijn zowel winnaar als verliezer.

6. Samenwerking creëren

Bij samenwerking werken partijen samen een nieuwe oplossing. In tegenstelling tot het compromis ervaren de partijen dit als een win-win situatie waarbij geen van beide hoeft in te leveren. In plaats daarvan kiezen ze samen een derde weg die voor beiden evenveel winst oplevert als hun eerdere eigen voorkeur. Samenwerking kan meer tijd vragen, maar levert uiteindelijk voor iedereen het meeste op.

Meer leren? Kijk op: De Leider in Jou!