Privacy Statement

In dit Privacy Statement informeren we je hoe jouw persoonsgegevens bij Leadership Solutions worden verwerkt en met welk doel wij gegevens verzamelen. Wij hechten grote waarde aan jouw privacy en behandelen de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk.

Wie is Leadership Solutions?

Leadership Solutions ontwikkelt online en offline programma’s voor individuen, teams en organisaties op het gebied van leiderschap ontwikkeling. Onze diensten worden aangeboden onder trainingen, coaching, maatwerk programma’s en assessments. Leadership Solutions is gevestigd aan de Middenweg 20, 1271 AT te Huizen.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Leadership Solutions B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke gegevens worden verwerkt?

Leadership Solutions verwerkt namen, adressen, telefoonnummers, emailgegevens, contact- en betaling gegevens, in sommige gevallen functie en opleidingsniveau, feedback/evaluatie en resultaten en vrijwillig geüploade foto’s en reviews van:

 • (oud-)deelnemers aan één van onze programma’s;
 • personen die informatie aanvragen via de website;
 • personen en/of organisaties die in onze blended learning academy een programma volgen.

Het verstrekken van persoonsgegevens is nooit verplicht, maar het gebruik van de website van Leadership Solutions, toegang tot content en verzoeken om informatie, kunnen wel afhankelijk zijn van het verstrekken van informatie.

Een groot deel van onze website kan worden gebruikt zonder je persoonsgegevens beschikbaar te stellen. Voor de online Academy is het nodig dat Leadership Solutions je persoonsgegevens verwerkt.

Voor welke doeleinden worden je gegevens verwerkt?

Leadership Solutions verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het aanmelding voor een training.
 • het aanvragen van informatie.
 • het aanmelden voor de nieuwsbrief.
 • het volgen van een training zowel offline als voor het inloggen op het platform van onze blended learning omgeving.
 • het aanmelding en registreren voor één van onze events.

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit Privacy Statement, tenzij wij van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen of de wet ons hiertoe verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Leadership Solutions zal jouw gegevens niet verkopen of verstrekken aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou. Dat betekent dat de trainer of coach die met jou werkt kan beschikken over jouw gegevens met het doel het contact met je te kunnen onderhouden.

Alle coaches en trainers die voor, met en in opdracht van Leadership Solutions werken hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Leadership Solutions om te zorgen voor eenzelfde niveau van privacy van jouw gegevens.

Hoe lang bewaart Leadership Solutions persoonsgegevens?

Leadership Solutions bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Gedurende de periode dat jouw inschrijving op de online leeromgeving van ons platform actief is,  worden je gegevens in elk geval bewaard.

Je mag te allen tijde het verzoek indienen om jouw account te laten verwijderen, dit kan door een mail te sturen naar contact@leadershipsolutions.nl.

Cookies

Leadership Solutions maakt gebruik van noodzakelijke Cookies om je zo goed mogelijk van dienst te zijn en onze diensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk aan te kunnen bieden. De website, online leeromgeving en het platform van Leadership Solutions kunnen Cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • technisch noodzakelijk: zoals inlog-cookie of exact onthouden waar jij bent gebleven in jouw leeromgeving
 • functioneel: verzamelen van data over de gebruiksvriendelijkheid van onze website en leeromgeving
 • uitvoeren van analyses: onze website en online platform maakt gebruik van Google Analytics en LinkedIn Analytics om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website en online platform gebruiken.

Recht op gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je heeft het recht om:

 • je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen
 • toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Leadership Solutions
 • op jouw verzoek gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke

Let op: wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan Leadership Solutions, ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens.

Wijziging van dit Privacy Statement

Leadership Solutions behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Dit Privacy Statement is afgestemd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent zelf verantwoordelijk om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Vragen of opmerkingen?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op:

Leadership Solutions

www.leadershipsolutions.nl

Neem contact met ons via ons contactformulier.

Kantooradres: Middenweg 20, 1271 AT Huizen